SYSTEM KLUCZA
   

System klucza jest to zaawansowane rozwiązanie konstrukcyjno-technologiczne, pozwalające powiązać ze sobą wiele odpowiednio dobranych wkładek cylindrycznych oraz kluczy.

Dla użytkownika systemu jego podstawowe zalety to:

*wygoda polegająca na ograniczeniu liczby kluczy (jeden klucz zamiast pęku). Ten POJEDYCZY klucz pozwala otworzyć potrzebne drzwi zgodnie z odpowiednim planem dostępu;

* poprawa BEZPIECZEŃSTWA obiektu, szczególnie w sytuacjach zagrożenia (np. pożar), gdy szybkość dostępu może decydować o życiu lub wielkich stratach materialnych. Klucz bezpieczeństwa otwiera wszystkie zamknięcia w danym obiekcie, odpada więc nieraz długotrwałe poszukiwanie odpowiedniego klucza;

* łatwość kontroli dostępu do pomieszczeń oraz pozostałych zamknięć - każdy posiada lNNY klucz, który otwiera wybrane wkładki. Na przykład kierownik zakładu może otworzyć wszystkie pomieszczenia, a każdy z pracowników tylko wejście do budynku, szatnię, swój pokój pracy, oraz pomieszczenia socjalne;

*możliwość zmiany kodów w istniejących elementów, systemowych. Na przykład wiele osób zastanawia się, co się stanie, gdy zgubią taki klucz. Wbrew pozorom nie jest to wcale groźniejsze od zgubienia pęku kluczy, bo sugeruje ewentualnemu znalazcy, że chodzi jedynie o pojedyncze zamknięcie. W razie konieczności można przekodować wkładki, co jest znacznie tańsze od wymiany wszystkich zamków.

Podstawowe modele systemów klucza:

System z wkładką centralną

Wiele kluczy indywidualnych otwiera jedną lub więcej wkładek centralnych. Jest to przykład najprostszego i najmniej skomplikowanego i jednocześnie najczęściej spotykanego systemu.

Zasadę działania takiego systemu najlepiej zilustrować na przykładzie pensjonatu lub domu wielorodzinnego. Każdy mieszkaniec dysponuje jednym kluczem - otwiera nim wkładkę w drzwiach wejściowych do budynku i swój pokój (mieszkanie). Nie dysponuje oczywiście możliwością otworzenia pokojów innych lokatorów. Każdy mieszkaniec dysponuje tylko jednym kluczem, a w drzwiach wystarczy że jest zainstalowana jedna wkładka.

W systemie istnieje możliwość zaplanowania klucza generalnego, który będzie otwierał wszystkie wkładki (jeżeli obiektem, w którym zastosowano system jest pensjonat, ma to istotne znaczenie dla podniesienia bezpieczeństwa). Wysoki poziom bezpieczeństwa zagwarantowany jest przez zastosowanie zastrzeżonych profili klucza. Zastrzeżony profil klucza uniemożliwia dorobienie klucza przez przypadkową osobę w przypadkowym miejscu., jest to bowiem możliwe jedynie w sieci autoryzowanych przedstawicieli Pfaffenhain PL /odnośnik do mapy z przedstawicielami i do spisu ich/ , i na dodatek na podstawie specjalnej, wydawanej przy przekazaniu systemu karty bezpieczeństwa. Dzięki temu możemy bezstresowo powierzyć komuś nasz klucz np. na kilka dni, wiemy bowiem, że i tak bez naszego przyzwolenia nie uda mu się go dorobić.

System z kluczem generalnym, tzw. Master Key
(lub inaczej: Schliessanlagen, "system klucza-matki", system mistrzowski, mechaniczny system kontroli dostępu z mechanicznym kluczem głównym.)

W tym modelu systemu, każdy klucz otwiera przyporządkowaną sobie wkładkę, a tak zwany klucz generalny otwiera wszystkie wkładki w systemie. Daje to ogromną wygodę osobie odpowiedzialnej za cały obiekt, oraz wydatnie podnosi bezpieczeństwo, gdyż znacznie skraca się czas dotarcia do jakiegokolwiek pomieszczenia.

Każdy użytkownik systemu dysponuje kluczem dającym dostęp do pomieszczeń (zamknięć), zgodnych z jego kompetencjami. Innym korzystnym aspektem takiego systemu jest zminimalizowanie ilości kluczy będących w użytkowaniu do naprawdę niezbędnego minimum.

Takie są dwa podstawowe modele systemów klucza Pfaffenhain. Nie oznacza to jednak, że na tym kończą się możliwości planowania dostępu. Dzięki wysokiemu zaawansowaniu technologicznemu naszych produktów, możemy tworzyć o wiele bardziej skomplikowane systemy, polegające między innymi na dowolnym mieszaniu, rozbudowywaniu, modyfikowaniu. Możemy także stworzyć plan klucza całkowicie odbiegający od powyższych modeli, dostosowany indywidualnych potrzeb. Aby jak najlepiej wyobrazić sobie możliwości rozbudowy i planowania systemów, trzeba wiedzieć, że największe systemy klucza Pfaffenhain dochodzą do pięciu tysięcy elementów!

Systemy MASTER KEY są powszechnie w m.in.:
ˇ hotelach, motelach, pensjonatach, kawiarniach, restauracjach, sanatoriach;
ˇ placówkach oświatowych, archiwach, budynkach użyteczności publicznej (np.: w obiektach sportowych, muzeach, ośrodkach wypoczynkowych)
ˇ obiektach administracji państwowej, energetyce, gazownictwie, górnictwie;
ˇ budynkach mieszkalnych (osiedla mieszkaniowe, budynki jednorodzinne)

Zalety systemów MASTER KEY oferowanych przez naszą firmę:
ˇ właściwe zabezpieczenie obiektów przed dostępem osób niepowołanych;
ˇ ograniczenie dostępu do pomieszczeń w zależności od potrzeb;
ˇ możliwość szybkiego działania w sytuacjach zagrożeń;
ˇ ograniczenie ilości kluczy do niezbędnego minimum;
ˇ bezpieczeństwo systemu poprzez zastosowanie zastrzeżonych profili kluczy;
ˇ ułatwienie zarządzania obiektem, kontrola dostępu do pomieszczeń;
ˇ kopiowanie kluczy wg karty kodowej, tylko na podstawie zamówienia właściciela systemu.

 
     
 
Powrót